2017-03-22

Lyft kollektivtrafik med smart teknik

Ny teknik gör det möjligt att åka kollektivt på nya sätt, både på landsbygden och i staden. Men den nya tekniken kommer inte att lösa allt, skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i tidningen Land.

I artikeln skriver Helena Leufstadius och Lars Sandberg att digitaliseringen sannolikt kommer att förändra vårt resande. Men om de digitala tjänsternas fördelar ska bli verklighet både i storstad och landsbygd går det inte att luta sig tillbaka och tro att den nya tekniken kommer att lösa allt.

De nya delningstjänsterna kan göra det billigare att resa, öka tillgängligheten och minska klimatutsläppen, men då räcker det inte med appar och webverktyg. Det behövs långsiktigt och systematiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå för att sprida digitaliseringens fördelar till alla delar av landet. Först då kan digitaliseringen stärka och utveckla landsbygden för att hela Sverige ska leva.

Ta del av artikeln här