SJ får fortsätta som operatör för MÄLAB

MÄLAB:s styrelse har nu fattat beslut om att SJ får fortsatt förtroende som operatör genom tidigare tecknat ramavtal.

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik och nya tåg samt nya pendlarbiljetter från och med hösten 2017 med giltighet i både den regionala tågtrafiken och länens övriga buss- och spårtrafik. Den nya trafiken ska byggas upp succesivt från år 2017 när också Citybanan under Stockholm tas i bruk.

Uppdraget att genomföra trafiken har lämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB, som också svarar för avtalen med SJ om dagens trafik.

Läs mer