2016-12-21

Många är med i EU-ansökan om anropsstyrd trafik

Svensk Kollektivtrafik är lead partner i en samordnad ansökan om EU-medel för projekt inom anropsstyrd trafik. Projekten handlar om bättre verktyg för trafikplanering, utvecklade sätt att mäta attityder och nöjdhet hos kunderna, nya affärsmodeller och utvecklad tillgänglighet för utsatta grupper i kollektivtrafiken.

Koordinering och framtagande av den gemensamma ansökan inom ramen för Horizon 2020 genomförs med konsultstöd, och det finns möjlighet  att projekten inom anropsstyrd trafik totalt beviljas upp till 3,5 miljoner € i EU-stöd. Beviljade projekt kan EU-finansieras till upp till 100% och gensvaret från medlemmarna har varit stort: Nio medlemmar är partners i ansökan. Dessutom finns partners från Danmark, Norge och Estland.