2015-10-29

Många vill ha skolskjutsmaterial

Nytt utbildningsmaterial om skolskjuts och säkerhet är efterfrågat. Det visar den enkät som genomförts bland medlemmar som arbetar med skolskjuts hos Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet.

Svaren kommer att ligga till grund för det pågående skolskjutsprojektet där även Trygg Hansa ingår. Projektet syftar till att ta fram utbildningsmaterial som kan användas vid föräldramöten och skolbesök. Enkäten visar att de flesta gärna vill ta del av material och många efterfrågar broschyrer, lärarhandledningar och filmer. Enkäterna ger också tydliga svar på vilka frågor barn och föräldrar brukar vilja ha svar på och vilka risker och situationer som är viktigast att lyfta i materialet.

Materialet ska att vara lätt att använda och anpassa efter utbildningssituation och får användas fritt för alla som informerar skolbarnen. Målet är att materialet ska vara färdigt att användas till skolstarten hösten 2016.

Anders Bagewitz från Länstrafiken Kronoberg deltar som expert i styrgruppen och från Svensk Kollektivtrafik deltar Anita Stenhardt.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Anita Stenhardt på Svensk Kollektivtrafik.