Missvisande statistik från Trafikanalys

Trafikanalys har publicerat den officiella statistiken för persontågens punktlighet för 2015. Statistiken är missvisande då man frångår den redovisningsstandard som branschen och Trafikanalys kommit överens om.

- Punktligheten är oförändrad de senaste tre åren och 9 av 10 tåg går i tid. Det som är viktigt att förstå att transportarbetet på järnväg har ökat under dessa år, det är trängre på spåren och ändå har antal förseningstimmar faktiskt minskat sedan föregående år, säger Mattias Andersson utredare på Svensk Kollektivtrafik. 

Sedan oktober 2015 har Trafikanalys publicerat den officiella punktlighetsstatistiken för persontågens punktlighet. De har tagit fram ett nytt mått STM (sammanvägt tillförlitlighetsmått) som beskriver hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttid enligt tidtabell. Det är Trafikverket som levererar denna statistik till TRAFA. Trafikverket och resten av järnvägsbranschen har anpassat sin redovisning efter det nya måttet så att alla i branschen mäter och redovisar på samma sätt. På så sätt blir det jämförbara siffror.

Idag väljer Trafikanalys att i pressmeddelande redovisa andel av tåg som kommer exakt på minuten i rätt tid och frångår därmed den branschgemensamma redovisningsstandarden.

Kommentar från Trafikverket

Trafikanalys pressinformation