2017-03-10

Aktuella frågor på EU-möte

Den 7 mars hölls möte i UITP:s EU-kommitté (EUC) i Bryssel. Det var stor uppslutning från de nordiska länderna och från Sverige deltog Helena Leufstadius från Svensk Kollektivtrafik, Jens Plambeck från Trafikförvaltningen, SLL och Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

På mötet antogs ett Policy Paper rörande beskattning på förnyelsebara drivmedel där det även föreslogs att infoga Sverige/Danmarks gemensamma skrivning till EU-kommissionen om skillnaden i elskatt mellan buss och tåg. Under dagen diskuterades även ägande av infrastruktur, där UITP:s rekommendation är att infrastrukturhållaren (staden) ska äga och finansiera infrastrukturen. Ulrich Weber från VDV, valdes till ny ordförande för EUC.