2015-12-16

Goda råd om marknadsföring av nya kort

Info/Marknads nätverksträff hölls den 2 december i Stockholm. På agendan stod bland annat marknadsföring av kort och nya zoner.

Marie Christensson, VL berättade om deras nya biljett- och betalsystem och deras arbete kring marknadsföringen av nya kort och Therese Nilsson och Anna Almén Kapraali, Region Gävleborg, Kollektivtrafikförvaltningen X-trafik, berättade om arbetet med nya zoner och priser. Alla medverkande fick presentera sina aktuella projekt och Svensk Kollektivtrafik informerade om branschfrågor bland annat ändrade regler för resenärsrättigheter och en politisk omvärldsanalys. Gruppen diskuterade även frågor kring asylsökandes resor och kommunikation.

Läs mer om nätverket.