2017-01-18

Möte med Anna Johansson

Svensk Kollektivtrafik har uppvaktat infrastrukturminister Anna Johansson om den kommande översynen av kollektivtrafiklagen, att de regionala banorna (de s.k. lågtrafikerade banorna) bör utvecklas istället för att avvecklas och att reseavdraget bör ses över och ändras.

Vid mötet överlämnade Helena Leufstadius och Lars Sandberg Svensk Kollektivtrafiks positionspapper inför översynen av kollektivtrafiklagstiftningen, våra förslag om avståndsberoende reseavdrag samt backcastingstudien om fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel.