2015-09-25

Studieresa med biljettkontroll i fokus

Vårt nätverk för Biljettkontroll gjorde 22-23 september en studieresa med 40 personer till Helsingfors. Nätverket vänder sig till de som arbetar med biljettkontrollverksamhet och regelverk, för administrativ och operativ personal samt specialister.

Deltagarna, inklusive 3 representanter från Osloområdet, besökte HRT (Helsingforsregionens Trafik), och fick tillfälle att jämföra HRT:s biljettkontroller vid tunnelbana, pendeltåg och spårvagnar med dem som utförs i Sverige respektive Oslo. Under nätverksträffen fick deltagarna bland annat lyssna på Ann-Kristin Olsson som berättade om den översyn som pågår av Lagen om kontrollavgift, de fick en orientering om trygghet och säkerhet på Tallink Silja. Dessutom presenterade SLL sin biljettkontrollverksamhet och Värmlandstrafik berättade om samarbetet med Migrationsverket.
- Det blev en mycket inspirerande nätverksträff, med stort erfarenhetsutbyte och möjligheter att (åter)knyta kontakter med kollegor som kan ha hittat lösningar på samma problem som man själv kan stå inför, berättar Mattias Andersson som ansvarar för nätverket. 

Är du också intresserad av frågor kring biljettkontroller? Ta kontakt med Mattias Andersson eller Mattias Adell på Svensk Kollektivtrafik.