2015-02-10

Nätverksträff info/marknad

Drygt 35 deltagare från info/marknadsnätverket samlades den 5-6 februari i Stockholm för årets första nätverksträff. Flera aktuella och spännande kommunikations- och marknads-aktiviteter presenterades som bland annat rörde digitala strategier och kampanjarbete. Branschgemensamma regler för studentkort samt kommunikationsinsatser i praktiken gällande järnvägen och Trafikverket var några andra punkter som diskuterades.

Under träffen presenterade alla deltagare sitt prioriterade arbete för året gällande kommunikation och marknadsföring. Flera kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som var på plats är på gång att uppdatera sina webbsidor där responsiv design är en av de viktigaste delarna. Film som medie för både internt och externt bruk presenterades av flera deltagare, bland annat en medarbetarfilm av Skånetrafiken och reklamfilmer av KLT och VL.

Några aktuella kommunikationsaktiviteter som presenterades var Trafikförvaltningen SLL’s arbete med den visuella identiteten för SL där nya kärnvärden och nya värderingar har arbetats fram samt ett nytt skyltprogram, KLT’s varumärkesresa som presenterades på förra nätverksträffen i april är just nu i förankringsstadiet främst med att byta ut och uppdatera med det nya materialet och Karlstadsbuss har i samband med det aktuella BRT-projektet för Karlstadstråket gjort en film som presenterar projektet.

Östgötatrafiken och Skånetrafiken berättade om värdet av att använda sig av digitala och sociala medier som kanal ur både kundtjänst och annonserings-perspektiv. Att kunna möta kunder i realtid och skapa dialog, använda sig av de olika kanalerna för olika typer av kommunikation och att stärka varumärket var några aspekter som belystes.

Kampanjer som presenterades under träffen rörde allt ifrån TiMs testresenärs-projekt ”Res mer i jobbet” till Blekingetrafikens långvariga kampanj ”CREW på plats!” som ökar den personliga närvaron och möter kunderna där de finns genom att befinna sig på exempelvis festivaler i länet under sommar-månaderna. VL’s Bussigare-kampanj samarbetar just nu med VSK Bandy och VIK Hockey genom att uppmuntra fansen att åka kollektivtrafik till och från matcherna med ”var bussigare på läktaren, och på vägen hem”.

En punkt på träffens program rörde ett initiativ från sydlänen som Jesper Andersson från Hallandstrafiken representerade; önskemål om bransch-gemensamma regler för studentkort och en gemensam branschlogga för detta. Anita Stenhardt från Svensk Kollektivtrafik bekräftade att frågan samordnas inom branschorganisationen och en referensgrupp för fortsatt arbete bildas. Som ett första steg i arbetet var Mecenat och Studentkortet inbjudna till mötet och berättade om bland annat nuvarande regelverk och koncept.

Ett uppskattat besök gjordes på Universums kontor. Där presenterade Studentkortet vem den typiska studenten är utifrån Studentbarometern och att rabatterade resor ligger i topp på efterfrågade erbjudanden. Universum berättade om Millennials -den nya generationens kollegor, hur man rekryterar och behåller dessa.

Mattias Andersson från Svensk Kollektivtrafik berättade om den nya lagstiftningen för sanktioner vid bristande information och service till resenär, där bland annat klagomålshantering, tillgänglighet och informationsskyldighet presenterades och diskuterades. Mattias presenterade också den nyligen släppta Kollektivtrafikbarometern för 2014 där bland annat ökad nöjdhet med betalning fanns att hitta.

Nätverksträffen avslutades med en diskussionspunkt kring kommunikations-insatser i praktiken på tågsidan. Mötet gästades av Anna Lihr, Trafikverkets presschef som tog med sig flera frågor hem rörande bland annat proaktivitet och förbättrat samarbete, både vad gäller drift och investeringsåtgärder.