2018-05-08

Nej till bältesutrop på alla bussar

Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag säger nej till Transportstyrelsens förslag att införa krav på bussförare, gruppledare, ombordpersonal och ledsagare att de ska informera om skyldigheten att använda bälte i samtliga busstyper i Sverige. I en skrivelse till Transportstyrelsen förklarar de varför.

För bussar som används i regional trafik och i städers förortstrafik, där linjerna ofta har många hållplatser, skulle en ständig påminnelse om bälteskrav påverka både trafiksäkerheten, resandets attraktivitet och bussförarens arbetsmiljö negativt. Däremot kan utropskrav om bältesanvändning fungera vid beställningstrafik och expressbusstrafik, där det redan idag sker i hög utsträckning.

Ta del av skrivelsen