2015-10-09

Nu blir tågbolagen medlemmar

På årsstämman fattades beslutet att medlemsägda bolag som bedriver regional tågtrafik får bli aktiva medlemmar istället för associerade. Därför välkomnar vi nu MÄLAB, Norrtåg och Öresundståg som aktiva medlemmar.

Stämman fattade också beslut att i de fall både RKM och länstrafikbolag är medlemmar i samma område utgår endast en avgift.

Stadgarna är nu reviderade efter årsstämmans beslut och finns på plats på vår webb. Där kan du också se vilka som numera ingår i den nya styrelsen.

Ta del av stadgarna och styrelsen här