2016-06-30

Nu börjar vi mäta! Workshop med tågfokus

Välkomna till en workshop i Stockholm den 7 september om branschens åtagande att använda nyckeltal i arbetet med att minska förseningar och bristande punktlighet orsakade av fel på fordon/vagn.

Fordonen står för en betydande andel av problemen och därför behöver fokus ökas på dessa frågor. Workshopen arrangeras av det branschgemensamma TTT - Tillsammans för tåg i tid. Nyckeltalen har arbetats fram som ett resultat av den workshop som hölls med branschen i november förra året. De nyckeltal som kommer att presenteras siktar alla på att mäta och öka tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Läs mer och anmäl dig här!