2018-01-15

Nu upphandlar vi ANBARO

Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro är en landsomfattande undersökning kring attityder och resvanor hos färdtjänst- och sjukreseresenärer sedan 2004.

Årligen svarar drygt 40 000 respondenter på undersökningen och resultatet används som underlag för politiska beslut på regional och nationell nivå samt inom forskningen. Det är nu dags att handla upp det undersökningsföretag som ska bistå branschen med insamling och analys den kommande avtalsperioden som inleds 2019.

Upphandlingen sker som ett förhandlat förfarande under konkurrens och genomförs i två steg där den första delen, ansökningsinbjudan, pågår till 2018-02-05.

 

Läs mer om nvarande ANBARO
Information om upphandligen och ansökningshandlingar


Kontaktperson på Svensk Kollektivtrafik:
Mattias Andersson, tel 08-452 71 39.