2021-08-10

Nu utvecklar vi Studentresekonceptet

Gamla samverkansavtal har löpt ut och ersatts av nya. Det innebär att vi i höst kommer att ha två studentlegitimationsutgivare som ges rätten att använda Studentresesymbolen; Mecenat och WeStudents. Båda bolagen har god ekonomi och är stabila organisationer som kan trygga säkra verifieringar av studenternas rätt till rabatt.

Studentresekonceptet är en samverkan kring verifiering av studerandestatus för studerande på bland annat högskole-/universitet, yrkeshögskola, Komvux samt folkhögskola. Nytt för i höst är att även studenter på Försvarshögskolans officersprogram ingår bland de som verifieras och därmed ges rätten till rabatter.

Konceptet handlar om att skapa gemensamma grundregler kring vem som ska betraktas som en student, inte nivån för rabatter eller biljettyper. Studierna ska omfatta minst 50 % av heltidsstudier under terminen och med en studietid om minst 10 sammanhängande veckor.

Svensk Kollektivtrafik samordnar konceptet som gäller hos följande trafikorganisationer:
Blekingetrafiken, Dalatrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken i Kronoberg, Länstrafiken i Kalmar, Länstrafiken i Jönköping, Skånetrafiken, Västtrafik, X-trafik, Östgötatrafiken och Öresundståg.

Läs mer om Studentresekonceptet

Kontaktperson: Mattias Andersson, projektledare