2015-02-10

Ny associerad medlem

Vi hälsar Swedavia AB/Stockholm Arlanda Airport välkomna som associerad medlem till oss på Svensk Kollektivtrafik!

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Swedavia bedriver sin affär inom flygplatsverksamhet respektive fastighetsverksamhet och är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med bland annat flyget som åker till destinationer över hela världen, men även goda marktransporter till och från övriga delar av Stockholmsregionen utgår härifrån.

Läs mer om Swedavia och Stockholm Arlanda Airport