2015-05-21

Ny efterfrågad vägledning för trafikförsörjningsprogram

Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafik-försörjningsprogram framtagen av Partnersamverkan. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Inför starten med de första trafikförsörjningsprogrammen togs en vägledning fram av Partnersamverkan. Nu när det har gått några år har den uppdateras rejält utifrån nya kunskaper och insikter. Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare för arbetet. 

Läs mer och ladda ner vägledningen på Partnersamverkan