2015-12-16

Komplicerad lag för resenärsrättigheter gick igenom

Den 9 december beslöt Riksdagen att den nya lagen "Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer" ska träda i kraft från och med den 1 april 2016.

Svensk Kollektivtrafik var kritiska till Regeringens lagförslag i sitt remissyttrande och skrev att förslaget inte tar hänsyn till branschens villkor. Resultat av den nya lagen blir bland annat helt olika ersättningsregler beroende på längden på linjen. Det finns inte heller krav på biljett utan det räcker med att resenären haft för avsikt att resa för att få ersättning vid försening. Eftersom avgränsningarna inte utgår ifrån kunden utan från linjeproduktion blir reglerna dessutom svårare att kommunicera till resenärerna. 

Remissyttrande från Svensk Kollektivtrafik

Debattartikel i SvD: Orimliga krav på resenärer

Replik Debattartikel SvD