2021-03-12

Ny prognos för intäktsbortfallet i kollektivtrafiken

Under 2021 förväntas kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor. Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster.

Det innebär att kollektivtrafiken räknar med en intäktsförlust på totalt 15,8 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Prognosen bygger på att det låga kollektivtrafikresandet fortsätter under våren och att restriktionerna är borttagna under hösten. Då förväntas en långsam återhämtning under andra halvåret.

Kontaktperson: 
Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik