2015-05-06

Ny rapport - Kundresan i kollektivtrafiken

Svensk Kollektivtrafik deltog som partner på Kollektivtrafikdagen den 6 maj och medverkade med en programpunkt på temat kunskapsbaserad kollektivtrafik och omvärldsanalys. Mattias Andersson presenterade också en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik med de senaste resultaten från våra egna undersökningar och strategiska vägval.

Metoden "Kundresan" används i rapporten. I rapporten presenteras kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter framåt. Vi delar med oss av intryck och insikter från resenärer, personal och erfarna ledare inom kollektivtrafiken. Vi lyfter också fram några nyckelresultat från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, som är en kunskapskälla för alla som vill förstå och utveckla resenärernas möte med kollektivtrafiken.

Ladda ned och läs hela rapporten här