2016-03-17

Helena Leufstadius ny VD

Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Helena Leufstadius som ny VD för Svensk Kollektivtrafik.

Helena kommer närmast från Sweco, där hon i nästan 5 år varit expertkonsult. Innan dess har Helena haft en rad nyckelpositioner i kollektivtrafikbranschen bland annat VD för Västtrafik Sjuhärad, VD Upplands Lokaltrafik och avtalschef på SJ AB.

- Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklingen av Svensk Kollektivtrafik som den samlade kraften för medlemmarna i branschfrågor. Vi ska arbeta nära medlemmarna i vardagen, driva frågor proaktivt och sprida kunskap och erfarenhetsutbyte via olika kanaler och mötesplatser, säger Helena Leufstadius.

- Å styrelsens vägnar hälsar vi Helena varmt välkommen som ny VD för Svensk Kollektivtrafik och ser fram emot ett gott samarbete.
Helenas gedigna branscherfarenhet blir till stor nytta för organisationen och en rad strategiska frågor såsom framtidens järnväg och kollektivtrafikens roll i nya regioner, säger Ulf Nilsson, ordförande Svensk Kollektivtrafik.

Helena Leufstadius tillträder som VD i månadsskiftet april/maj.


För ytterligare information:
Helena Leufstadius, 0727-177 867
Ulf Nilsson, ordförande, Svensk Kollektivtrafik, 070- 530 25 09