2016-12-06

63 000 personer svarar på resvanor

I januari startar nya Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen har som tidigare fokus på resvanor och attityder, men nytt är att Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har möjlighet att välja utifrån tre nivåer vilket paket av frågor som ska ställas till respondenterna i respektive område.

Totalt kommer Kollektivtrafikbarometern att få svar från 63 000 respondenter i landet under 2017. De flesta medlemmar är med i undersökningen vilket gör den nästan heltäckande över landet.

Resultaten från 2016 års Kollektivtrafikbarometer kommer att redovisas den 8 februari.