2019-05-24

Nya medarbetare på plats

Två nya medarbetare finns nu på plats på Svensk Kollektivtrafiks kontor - Annarella Löfblad och Caj Rönnbäck.

Annarella Löfblad är projektledare inom hållbarhet, tillgänglighet och miljö. Hon kommer att arbeta med bland annat remissvar, rapporter, samverkan med bransch och myndigheter, nätverk och expertstöd åt våra medlemmar. Annarella kommer senast från Trafikverket där hon var strategisk planerare.

Caj Rönnbäck är inlånad på halvtid från Region Uppsala där han arbetar med järnvägsfrågor och hållbar utveckling och har mångårig erfarenhet av frågorna på såväl kommunal och regional som riksnivå. Caj kommer att arbeta hos oss med tåg- och järnvägsfrågor, bland annat inom TTT tillsammans med Mattias Andersson och samordning av punktlighetsarbete hos våra medlemmar.