2015-12-08

Nya rekommendationer från Indexrådet

Indexrådet har fastställt en ny rekommendation: Taxi-Index för anropsstyrd trafik. Dessutom finns rekommendation för negativ ränta.

Den nya index-serien för Taxi produceras av SCB och kommer att börja publiceras 2016. Till anropsstyrd trafik räknas taxiresor med personbil, bl.a. skolskjuts med taxi, färdtjänst och sjukresor.

Indexrådet ser också över hur det blir när den rekommenderade räntekomponenten i indexkorgen är negativ, något som ställer till problem för både beställare och anbudslämnare vid upphandlingar. Indexrådets rekommendation är just nu att man vid upphandlingar behåller räntekomponenten i indexkorgen och sätter värdet till 0.

Läs mer om Indexrådet och rekommendationerna på Partnersamverkans webbsida.