2016-09-30

Nystart för Kollektivtrafikbarometern

Svensk Kollektivtrafiks resvane-, kvalitets- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern får en nystart 2017 med ny leverantör och utveckling av verktyget. Efter en upphandling vann CMA Research från Linköping och i samband med övertagandet presenteras en del nyheter.

– Med den nya barometern går vi över från att ha haft enbart telefonintervjuer till att ha en kombination av webbsvar och telefon. Detta är för att framtidssäkra Kollektivtrafikbarometern med bibehållen svarsfrekvens och reliabilitet. Analys- och rapporteringsverktyget kommer dessutom att bli betydligt mer användarvänligt, modernt och snyggt. Generellt kommer vi att ha färre frågor än i den nuvarande undersökningen, och varje medlem kommer att ha större möjlighet att välja ambitionsnivå, säger Mattias Andersson som tillsammans med Mattias Adell genomfört upphandling och utveckling.

Läs mer om Kollektivtrafikbarometern