2019-06-07

Nystart för punktligare tågtrafik

Nu satsar Svensk Kollektivtrafik på punktlighetsarbete i tågtrafiken. JBS har beslutat om ny organisation och nytt arbetssätt för branschinitiativet TTT – Tillsammans för Tåg i Tid, som gör ett omtag med ny organisation. För att komma till rätta med punktligheten krävs resurser och inte minst avsättning av arbetstid. Därför har Caj Rönnbäck från UL anlitats som tågstrateg, med ansvar för den nationella samordningen av punktlighetsarbetet hos våra medlemmar.

Caj kommer att kontakta alla berörda för att diskutera aktiviteter och frågan kommer också att ingå i Järnvägsnätverkets dagordning. Svensk Kollektivtrafiks ambition är att våra medlemmar kommer att utse regionala punktlighetssamordnare. 

JBS är Järnvägsbranschens samverkansforum, som etablerats av järnvägens aktörer för att snabbare uppnå konkreta resultat i utvecklingen av svensk järnväg. I arbetet har JBS tagit initiativ till att driva punktlighetsarbetet inom ramen för TTT. Arbetet har bedrivits under flera år men resultaten som leder till förbättringar i punktlighet har inte varit tillräckliga. Utvärderingar från både TTT:s styrgrupp och externa granskarna pekar på samma sak – mer måste göras för att påverka punktligheten i svensk järnväg. Det görs och har gjorts mycket bra på många områden, men det behövs ännu större genomförandekraft.

Styrelsen för JBS har beslutat att arbetet med TTT ska gå in i en ännu mer och starkare genomförandefas vilket kräver att dess ledning lägger mer tid och fokuserar ännu mer på genomförande. En exekutiv ledningsgrupp (EL) har därför tillsatts, bestående av programledare Viktor Finn, Trafikverket samt Britt-Marie Olsson, SJ, Håkan Sjöström, Green Cargo och Jan-Åke Bergmark, Öresundståg och representant för all RKM-trafik. Caj Rönnbäck kommer även att stödja Jan-Åke Bergmark. Den exekutiva ledningsgruppen jobbar för JBS för att få framdrift och genomföra nuvarande åtgärdslista. Gruppen ansvarar för effektområdena, sprintgruppen och befintlig analysgrupp. 

Läs mer om JBS och TTT