2017-10-26

Nystartat nätverk för Trafikutveckling

Ett helt nytt nätverk har startat efter önskemål från medlemmar och vänder sig till alla som arbetar med trafikplanering, trafikutveckling och trafikstrategi. Den 24 oktober samlades ett tjugotal medlemmar från hela Sverige för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor.

Under dagen informerade bland annat Tor Björkstrand, LT Västerbotten om biljettstatistik som källa för trafikplanering och Jakob Klasander och Fatou Jarjou från Östgötatrafiken beskrev arbetet med att planera kollektivtrafiken till det nya området Vallastaden. Åsa Kågeson från Västra Götalandsregionen berättade om deras tillgänglighetsdatabas och hur Västtrafik använder den för inventering av deras terminaler och Resecentrum. Det fanns också gott om möjligheter att ställa frågor till branschkollegor och berätta om projekt i sin egen organisation med förändringar eller förbättringar kring trafikplanering och strategi. Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik redovisade resultat från Stadstrafikkompassen och fick kloka inspel som kommer ligga till grund för förbättringar och vidareutveckling inför nästa års insamling.
- Det var ett engagerat och inspirerande gäng som träffades och det känns väldigt bra att vi kunde möta upp ett tydligt och uppdämt behov, säger vd Helena Leufstadius.

Läs mer om nätverket