2019-09-10

Nyvalda ledamöter till järnvägspolitisk strategigrupp

Styrelsen tog beslut om nya ledamöter till Svensk Kollektivtrafiks järnvägspolitiska strategigrupp på mötet den 4 september. Till ordförande valdes Per Wahlberg (M), Västernorrland och till vice ordförande valdes Monica Johansson (S), Region Sörmland.

Gruppen har valts ut för att ha bred förankring över landet, de politiska partierna, mellan stora och små organisationer, stad- och landsbygd. Syftet med gruppen är att samverka och överföra erfarenheter för att kunna skapa styrka i de politiska samtalen om järnväg och styrelsen bedömer att samarbete kring järnvägsfrågorna är oerhört viktigt för framgångsrik regional kollektivtrafik i framtiden. Under förra mandatperioden bedrev de bland annat påverkansarbete mot EU-parlamentariker, trafik- och civilutskotten i Riksdagen, höll möten med Trafikverket samt bidrog med debattartiklar och underlag för interpellationer. 

 

Järnvägspolitisk strategigrupp för mandatperioden 2019-2023

Ordförande:
Per Wahlberg (M), ordförande i Din Turs styrelse, förbundsdirektionen, Västernorrland

Vice ordförande: 
Monica Johansson (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden Sörmlandstrafiken, Region Sörmland        

Ledamöter
Anders Andersson (KD),
 oppositionsråd Kollektivtrafik, Kalmar Länstrafik
Gösta Bergenheim (M), ordförande Hallandstrafiken, Region Halland
Alex Bergström (S), 2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Peter Christensen (L), ordförande Trafiknämnden, Blekingetrafiken
Nicke Grahn (L),vice ordförande Kollektivtrafikutskottet, RKM Västerbotten, Region Västerbotten
Nina Höjer (S), regionråd, ordförande Länstrafiken Örebro, ledamot Mälardalstrafik, Region Örebro
Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Värmland   
Miko Månsson (S), ordförande Östgötatrafiken AB, Östgötatrafiken
Björn Thodenius (M), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
Peter Wretlund (S), trafikregionråd, Kalmar länstrafik   
Carina Zachau (M), regionråd, ordförande i kollektivtrafiknämnden, Skånetrafiken         
Anders Öberg (S), regionråd, Norrbotten                                              Johan Örjes (C), regionråd, ansvarig för Regionala utvecklingsfrågor och kollektivtrafikfrågor, Region Uppsala - UL