2018-06-29

Ökad samverkan kräver ökad dialog

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter har nu överlämnat ett lagförslag till departementet. Utredaren Anita Johansson vill ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån utredningens uppdrag att fokusera på möjligheter till ökad samordning utan att det ska innebära en försämrad kvalitet för resenärerna.

- För att samordning och samverkan ska öka kommer det att krävas ökad dialog mellan kommuner, landsting och RKM, då lagstiftningen inte tvingar fram utan mer uppmuntrar till samverkan, säger Mattias Andersson från Svensk Kollektivtrafik som medverkat i utredningsgruppen.

I förslaget framgår bland annat att friheten att samverka ökar och att lagliga hinder att samverka har setts över. Riksfärdtjänsten ska moderniseras och en ny avgiftsprincip ska gälla för riksfärdtjänst där det finns ett maxpris för resa med taxi och specialfordon. Det blir även utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst.

Ett ökat fokus på resenären och kvalitet ingår också. Det innebär t ex att ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att krävas för alla berörda transportformer (färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och skolskjutsar). Dessutom får Trafikanalys och Statistiska Centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningar för kompletterande nationell statistik.

Vi hoppas att infrastrukturminister Tomas Eneroth och departementet ser till att utredningen inom kort sänds på remiss.

Länk till utredningen