2018-04-26

Ökat fokus på innovation

Hur använder vi innovation som drivkraft för att utveckla kollektivtrafiken? Den 25 april träffades ett 40-tal personer från Svensk kollektivtrafiks medlemsföretag i Stockholm för att hitta nya former för att stärka branschens kunskap och samarbeten i frågan.

- Utan innovation kommer vi inte att klara framtidens samhällsutmaningar med de resurser vi förfogar över, säger Lena Thorin, Värmlandstrafiks utvecklingschef som sytt ihop seminariet. 

På plats för att inspirera med goda exempel, erfarenheter och råd till deltagarna var Johan Netz, (ekon dr i företagsekonomi, Karlstads universitet), Magda Collado (forskare på Rise), Bo Andersson (lektor i informatik, Ekonomihögskolan Lunds universitet), Jesper Eriksson (Future Driven Development), Tommy Vestlie, (senior rådgivare, IUS Innovation), Gunnar Ohlin (projektledare, Lindholmen Science Park), Eva Tiséus, Marknads- och kommunikationsdirektör, samt Christian Monstein, Innovationschef från Transdev.

Tillsammans delade de med sig av tänkvärda resonemang om framtidens mobilitetslösningar, innovationsarbete i praktiken, utmaningar och drivkrafter till förändringar i kollektivtrafiken globalt och huruvida digitaliseringen är ett hot eller en möjlighet för kollektivtrafiken?

- Den viktigaste insikten från dagen är att vi måste våga misslyckas för att lyckas. Genom att snabba upp innovations- och utvecklingsarbete, inkludera kunderna och testa på riktigt lär vi oss vad som fungerar och även vad som inte fungerar för våra kunder. Vissa saker blir bra och andra får vi kasta bort men vi ska ta tillvara på kunskapen. Om vi fokuserar på att allt vi arbetar med ska lyckas och lanseras riskerar vi att aldrig komma igång och utvecklingen runt omkring oss kör förbi, säger Lena Thorin.

Dagen bidrog till att öka förståelsen för hur viktigt det är att kollektivtrafikbranschen jobbar med innovation.
- Vi kan inte sitta still och titta när allt omkring oss förändras så snabbt. Det handlar om ”överlevnad”, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik.
- Seminariet överträffade både mina och många andra förväntningar. Det var inspirerande föredragshållare, engagerade deltagare och en härlig energi. Den viktigaste insikten från dagen är att det pågår en massa aktiviteter och initiativ inom kollektivtrafiken, med lärdomar från andra branscher och gemensamma krafter kan vi komma ännu längre. Nu hoppas jag att vi kan hålla kvar dagens energi och arbeta med innovation, både i våra egna verksamheter och tillsammans, konstaterade Helena.

Lena Thorin var inne på samma spår.
- Mina förhoppningar är att intresset ökar för att arbeta mer tillsammans i kollektivtrafikbranschen med innovations och utvecklingsfrågor. Istället för att lösa de utmaningar vi står inför i varje region så kan vi kraftsamla och göra arbetet smartare och roligare tillsammans.