2016-05-03

Fortsatt snabb ökning av Fossilfritt bränsle

Andelen fossilfritt bränsle för bussarna i kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt. 2015 blev andelen 66 procent (58% 2014).

Två tredjedelar av busstrafiken för Svensk Kollektivtrafiks medlemmar drivs alltså fossilfritt. Det är en snabb och positiv förändring, och från 2011 har andelen ökat från 28 till 66 procent. Ökningen är störst för biodiesel (RME och HVO) och biogas, medan användandet av etanol stagnerar.

- Det är en mycket glädjande utveckling, och lägger man till tåg, spårvagn och tunnelbana så är kollektivt resande miljömässigt överlägset andra motoriserade alternativ, säger Mattias Adell på Svensk Kollektivtrafik.