2021-04-23

Översyn av riksintressen hotar järnvägsförsörjningen

Trafikverkets förslag till utpekade riksintressen hotar framtidens järnvägsförsörjning i delar av landet. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret angående nytt utpekande av riksintressen 2021.

Riksintressen är ett viktigt verktyg inom samhällsplaneringen för att skydda nuvarande järnväg och framtida behov, eftersom det trumfar över andra anspråk på markanvändningen. Trafikverket föreslår att flera järnvägsstråk inte längre ska vara riksintressen, vilket medför att de riskerar att förlora sin prioriterade status, eftersom de stråk som föreslås ligger på platser där flera konkurrerande riksintressen redan finns idag. Detta gör att framtidsutsikterna för dessa banor minskas. En åtgärd som frigjort betydligt mer byggbar yta, men som hade krävt mer arbete av Trafikverket, hade varit att avgränsa det milsbreda stråk som löper genom landet med reservat för de nya stambanorna, i stället för att ge sig på befintliga enkelspårslinjer med en bredd på några meter.

Ta del av remissvaret