2020-05-19

Partner i 2030-sekretariatet

Svensk Kollektivtrafik har beslutat att gå med som partner i 2030-sekretariatet. De är mycket aktiva och pådrivande i frågan om skattebefrielse för biodrivmedel, agerar proaktivt och har ofta påverkanskraft både i Sverige och EU i frågor som är viktiga för kollektivtrafiken.

Partnerskapet i 2030-sekretariatet innebär en win-win-situation genom att kollektivtrafiken kommer med på agendan i andra sammanhang än våra egna, samtidigt som 2030 menar att vårt engagemang i t.ex. biodrivmedelsdiskussionen tillför ytterligare tyngd till argumentationen.

Läs mer om 2030-sekretariatet 

För mer info, kontakta Mattias Adell