2020-06-10

Persontrafik flyttar till 19–21 januari 2021

Persontrafik 2020 i Göteborg flyttar till 19–21 januari 2021. Beslutet har tagits efter en tät dialog med utställare, branschorganisationer och partners.

- Det var ett självklart beslut att fatta. Vår förhoppning har hela tiden varit att kunna genomföra Persontrafik enligt ursprungsplan, men den osäkra situationen gör att vi nu tar beslutet att flytta eventet från oktober till januari, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken, både trafikföretag, leverantörer, offentliga beställare och andra intressenter har drabbats hårt i spåren av coronapandemin. För alla människor som kämpat för att få sin verksamhet att överleva krisen finns nu ett behov av att mötas och driva kollektivtrafikfrågorna, visa på fördelarna och satsa på utvecklingen av klimatsmart kollektivtrafik för hållbara samhällen.

- Det här ger oss möjlighet att börja året med en rivstart. Det blir en bra timing efter coronakrisen och en chans att påbörja någonting nytt. Vi får möjlighet att diskutera och analysera året som gått och de utmaningar och möjligheter som persontrafikbranschen står inför. Vi ser verkligen fram emot att få träffa alla igen. Persontrafik är en värdefull och viktig mötesplats för hela branschen, kommenterar Helena Leufstadius.

Persontrafik är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Det är en gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Persontrafik arrangeras av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet, Tågföretagen och Samtrafiken.

Läs mer på www.persontrafik.se