2018-09-25

Persontrafiktips!

Över hundra seminarier om kollektivtrafik på tre dagar. Här kommer några tips från oss Svensk Kollektivtrafik.

Årets seminarieprogram är späckat med aktuella kollektivtrafikfrågor, om både stort och smått. I år förstärks det nordiska fokuset genom att de båda konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samarrangeras med Persontrafik. Dessutom pågår även Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna parallellt. Med ditt seminariepass får du tillgång till samtliga programpunkter, allt ingår i priset!

Ta del av våra seminarietips