2016-10-19

Nationell policy ska ge säkrare trappklättring

Allt för många förare lyfter resenärer i rullstolen i samband med resor som sker inom trafikslagen färdtjänst- och sjukresor. Det är varken en bra arbetsmiljö eller säkert för resenären och därför har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en policy angående persontransporter i trappor.

– Det finns inget lagkrav att transporter i trappor ska utföras som en del av färdtjänst- eller sjukresesystemen, men transporter i trappor är mycket vanligt förekommande. Det kan till exempel saknas hiss och den rullstolsburne måste få hjälp att ta sig upp och ned. Vårt mål är att bärandet ska upphöra helt till förmån för säkrare resor och en bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik och ansvarig för nätverket MERIT.

Det är branschnätverket MERIT - ”Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik” - inom Svensk Kollektivtrafik som gemensamt har tittat på frågan om alternativ och skapat policyn.

Att bära personer i en rullstol är mycket riskfyllt och inte i enlighet med säker arbetsmiljö. Idag finns ett stort antal olika bedömningar för transporter av personer upp- och nedför trappor. En del regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag tillåter bara trappklättring med maskinell hjälp och andra tillåter fortfarande att personer bärs när de sitter i rullstol. I och med den stora skillnaden i tillämpning och inbyggda säkerhetsrisker är det viktigt att skapa en nationell policy för att ge beslutsstöd till regionala trafikmyndigheter, länstrafikbolag och utförare. 

Den nya policyn presenteras på ett seminarium under mässan Persontrafik, Svenska Mässan, Göteborg den 19 oktober kl 15.00-15.30. Lokal J2. 

Ta del av policyn

För mer information:
Mattias Andersson, 076-526 90 75.