2020-05-19

Positiv underhållssatsning på järnväg och väg – men glöm inte arbetspendlarna

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens nya satsning på 1 miljard kronor för underhåll av järnväg och väg, men Trafikverket måste planera dessa banarbeten tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna så att arbetspendlarna inte drabbas av inställd trafik och ökad trängsel.

Bakgrunden till satsningen är den kraftiga minskning av resande som coronapandemin medfört och därför är tanken att utökade underhållsarbeten på järnvägen kan göras utan att störa trafiken i så stor omfattning.

- Vi välkomnar satsningen på järnvägsunderhåll i hela landet, säger Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik. Men att det är mindre trafik än vanligt innebär inte att det är tomt på spåren. Medan den långväga tågtrafiken minskat sin trafik körs kollektivtrafiken med tåg som vanligt. Det är därför helt nödvändigt att Trafikverket planerar banarbetena tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Annars kommer de som arbetspendlar med tåg att drabbas av inställda tåg, längre restid och ökad trängsel på tåg och ersättningsbussar - tvärt emot regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utöver förbättringar i järnvägs- och vägnät bidrar satsningen även positivt till sysselsättningen. Regeringen avsätter totalt 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll och vägunderhållet med 300 miljoner kronor, riktat till vägunderhåll i landsbygd.  Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020.

Ta del av pressmeddelandet