2019-01-23

Foton av felparkering kan ge snabbare bussar

Svensk Kollektivtrafik ser positivt på att ansvariga politiker i Region Stockholm nu återigen driver frågan om att bussar ska få möjlighet att fota felparkerade bilar och andra hinder för framkomligheten i Stockholms kollektivtrafik.

- Fler behöver resa kollektivt för att vi ska kunna nå våra nationella transportpolitiska mål. Därför måste busstrafiken vara attraktiv. Framkomlighet är en viktig del i det. Alla förslag som leder till ökad framkomlighet för bussarna stödjer vi givetvis, säger Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik.

Hon uttalar sig tillsammans med Sveriges Bussföretag med hänvisning till att miljö- och kollektivtrafiklandstingsrådet Tomas Eriksson (MP) i Region Stockholm publicerade ett pressmeddelande. Där lyfter han bland annat kravet på att bussar ska kunna fota utmed väg för att hjälpa till med att undanröja hinder som sinkar busstrafiken. Det kan till exempel handla om att fota felparkerade bilar, gatuarbeten och andra hinder som kan behövas diskuteras.  

Även Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag, kommenterar pressmeddelandet:
- Kamerautredningen har frågan på sitt bord och nu behöver vi en lagändring för att busstrafiken ska kunna vara så snabb och effektiv som den har potential för, också i Stockholm.