2016-06-30

Premiär för snabbare surf

I juli går startskottet för snabbare surf ombord på tågen. Då landar projektet Samexistens i GSM-R/4G, där järnvägens mobiltelefoni ska samexistera med den vanliga mobiltelefonin då mobiloperatörerna vill öka surfhastigheten.

Trafikverket har bemannat upp radiogruppen hela vecka 27 för att se att nätet fungerar utan ökade störningar. TRV och mobiloperatörerna har koordinerat sig inför effekthöjningarna som sker 1 juli och 4 juli. Detta för att så snabbt som möjligt felsöka och hantera eventuella störningar. TRV kommer i slutet av vecka 27 att informera styrgruppen hur den första tiden avlöpt. Svensk Kollektivtrafik deltar i styrgruppen.

Läs mer på Trafikverkets webb.