2015-11-30

Aktuella diskussioner på presidiekonferensen

Årets presidiekonferens gick av stapeln den 24-25 november i Saltsjöbaden och gav en bred översikt över aktuella frågor inom kollektivtrafikområdet med betydelse för den strategiska styrningen. Dagarna gav också stor möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Under konferensen presenterades bland annat en politisk omvärldsspaning, arbetet med öppna jämförelser och en ny genomlysning av strategier, mål och formuleringar i alla medlemmars trafikförsörjningsprogram. En rad gruppdiskussioner och reflektioner tog upp kollektivtrafiken och migrationsfrågan, järnvägsfrågor och framgångsfaktorer för kollektivtrafik i glesbygd. Ett tema var även intäkter och ekonomi och resultatet från Svensk Kollektivtrafiks biljettprisundersökning 2015 presenterades.

Ta del av program och dokumentation här.