2016-11-18

Pris till X-trafik för Smart Resplan

X-trafik har fått pris som Årets Utmanare av forskare på KTH och Climate and Economic Research in Organizations (CERO) för arbetet med Smart Resplan.

Motiveringen var att Smart Resplan har ett inspirerande upplägg där X-trafik som regional kollektivtrafikmyndighet är drivande parten i arbetet och samverkar med näringsliv och offentliga aktörer för att få effektivitet i arbetet att förändra ett resebeteende till mer hållbara alternativ som kollektivtrafik, cykel, gång samt resfria möten. Detta arbete är ett bra exempel på kundorienterad och marknadsanpassad kollektivtrafik. 

Läs mer