2021-04-23

Rapport: Hur har pandemin påverkat resandet för personer med funktionsnedsättning?

I en ny rapport sätter Svensk Kollektivtrafik fokus på personer med funktionsnedsättning och om det skiljer sig något vad gäller resor och attityder kring pandemin och kollektivtrafiken jämfört med allmänheten.

Rapporten är framtagen utifrån resultat i branschundersökningen Kollektivtrafikbarometern och sätter fokus på personer med funktionsnedsättning och om det skiljer sig något vad gäller resor och attityder kring pandemin och kollektivtrafiken jämfört med allmänheten.

Redan innan pandemin reste personer med funktionsnedsättning mindre än allmänheten, även mindre än genomsnittet för åldrarna 65-85 år. Under pandemin har båda grupperna minskat sitt resande. Personer med funktionsnedsättning har även avstått resor i kollektivtrafiken i större utsträckning under pandemin och en mindre andel av dem reser kollektivt som vanligt, jämfört med allmänheten. Resultaten visar också att en mindre andel personer med funktionsnedsättning ersätter uteblivna kollektivtrafikresor med bil, gång och cykel eller med digitala ersättningstjänster jämfört med allmänheten. En större andel ställer istället in resan. Däremot har inte något särskilt ärende påverkats mer, här är förändringarna lika allmänhetens, där främst resor till arbete/studier minskat för båda grupperna.

 

Ta del av rapporten

För mer information, kontakta Mattias Andersson, projektledare.