2017-10-05

Rapport och workshop om anropsstyrd trafik

Den 23 oktober arrangerar Svensk Kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i en ny rapport: "Sveriges hemligaste kollektivtrafik". Rapporten är en kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige som Taxiförbundet har tagit fram.

Genom att använda anropsstyrd kollektivtrafik med ett mindre fordon kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och tillgänglig. Den kan byggas ut för att nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.

Svensk Kollektivtrafik välkomnar kartläggningen och vill tillsammans med Taxiförbundet undersöka möjligheterna till nästa steg för framtidens anropsstyrda kollektivtrafik.

Läs mer om workshopen

Ta del av rapporten