2017-03-10

Rätt incitament kan minska flygets klimatpåverkan

Flygets ökande klimatpåverkan måste brytas på samma sätt som för den övriga transportsektorn. Men flygskatteutredningens förslag saknar direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissvar.

Den kan därför inte användas för att särskilja flygplan med olika bränsleförbrukning och uppmuntrar inte flyget till effektivare transporter eller att gå över till ickefossila drivmedel. Svensk Kollektivtrafik ställer sig inte bakom utredningens förslag som varit ute på remiss, utan anser istället att incitament för ökad användning av biobränsle inom flyget ska införas.

Ta del av remissvaret här.