2021-05-27

Regeringen föreslår sänkta banavgifter under pandemin

Pandemin har slagit hårt mot tågtrafiken. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har därför kommit överens om att tillfälligt sänka banavgifterna med 1,37 miljarder kronor.

- Det är positivt att regeringen sänker banavgifterna, kommenterar Johan Wadman, vd för Svensk Kollektivtrafik. Det har vi arbetat för ända sedan EU gjorde det möjligt att på grund av coronapandemin tillfälligt sänka eller slopa banavgifterna. Det kommer att minska de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader för regional- och pendeltågstrafiken. Totalt betalar tågtrafiken ca 2 miljarder i banavgifter per år. 

Eftersom nivån på banavgifterna regleras i järnvägslagen krävs eventuellt en lagändring. Regeringen avser därför återkomma till riksdagen under året med nödvändiga lagändringar och budgetförslag.

Läs regeringens pressmeddelande för mer information