2015-04-09

Regeringen vill satsa mer på järnvägen

Regeringen presenterar i sin vårändringsbudget ett paket för framtidsinvesteringar i fler jobb och ett mer klimatsmart samhälle. Paketet innehåller bland annat 620 miljoner kronor i ökat järnvägsunderhåll redan under 2015. Därefter investeras 1,24 miljarder årligen fram till 2018.

Regeringens övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en viktig del för att nå det målet. Trafikverkets analyser av dagens tågförseningar pekar på samhällsekonomiska kostnader på omkring fem miljarder kronor per år. Resenärer, företag och industri ska kunna lita på järnvägen. En fungerande järnväg är avgörande för jobb, konkurrenskraft och för klimatomställningen. Regeringen presenterar därför en satsning på ökat järnvägsunderhåll:

-Anslaget till drift och underhåll av järnvägen under andra halvåret 2015 ökar med 620 miljoner kronor.
-Anslagen ökar med 1,24 miljarder årligen under 2017, 2018 och 2019.
-Paketet innehåller totalt investeringar på 745 miljoner kronor under 2015 och 1,87 miljarder kronor under resterande del av mandatperioden.

Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

Regeringen föreslår också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018. Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Tidigare investeringsstöd har gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Förslagen är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om vårändringsbudget för 2015. 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här