2015-08-13

Regionala resenärsrättigheter alltför komplicerade

Regeringens lagförslag om stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärerna ger Sverige den mest komplicerade lagstiftningen i hela Europa. Förslaget tar inte heller hänsyn till branschens villkor, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande till Justitiedepartementet och avstyrker förslaget.

Som exempel på hur lagförslaget slår kan nämnas att om en och samma tåglinje vissa dagar kör 16 mil och vissa dagar 14 mil så föreslås skild lagstiftning och vitt skilda resenärsrättigheter för de olika dagarna, både vad gäller hur resenären ska få hjälp och vilka ersättningsnivåer som ska erbjudas.

Svensk Kollektivtrafik menar att det vore lämpligare att i första hand utsträcka de EU-förordningar som finns till att gälla även lokalt/regionalt resande. Om det inte räcker är det bättre att applicera konsumenttjänstslagen rakt av på kollektivtrafiken snarare än att skapa ytterligare särlagstiftningar.

Resultatet kommer att innebära ökade kostnader både för trafikföretag och kollektivet resenärer samt minskad innovationskraft och produktutveckling och i värsta fall även inskränkningar av tågtrafik i störningskänsliga områden.

Ta del av remissvaret här