2016-06-30

Rekommendation viten och bonus

Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA har tagit fram rekommendationer kring införande av vites- och bonusregler i modellavtalen.

Det finns idag en stor spridning på vitesregler och många olika vitesnivåer. I rekommendationen konstateras att det inte möjligt eller lämpligt att rekommendera gemensamma vitesregler eller vitesbelopp, eftersom trafiken som avtalen reglerar oftast är av olika karaktär. Därför har de tagit fram ett antal överväganden som bör göras innan man inför vites- eller bonusregler.

Läs mer och ta del av rekommendationen