2015-03-03

Remiss: Res lätt med biljett

Svensk Kollektivtrafik kommer att i bred samverkan med medlemmarna svara på remissen ”Res lätt med biljett” (Ds 2015:11).

I departementsskrivelsen föreslås ändringar och kompletteringar i kollektivtrafiklagen avseende att lämna och tillgängligöra information i andra format än idag och även en utökning av fler uppgifter. Remissen ska lämnas in senast den 25 maj 2015 och inbjudan till samrådsmöte med medlemmar kommer inom kort.