2022-06-09

Äntligen reseavdragsreform

Äntligen! Efter tjugo års arbete med debattartiklar, rapporter, pressmeddelanden, uppvaktningar och remissvar har riksdagen beslutat att reseavdraget ska ersättas med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

Genom beslutet kommer alla beskattas lika, oavsett om hen tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet. I dag får man högre reseavdrag om man tar bilen istället för bussen eller tåget till jobbet. Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. I dag är avdraget värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för personer med vanliga inkomster.

Beslutet en rättvisereform som kommer öka kollektivtrafikandelen, krympa klimatutsläppen, minska det fusket och felen, förbättra jämställdheten, stärka möjligheterna att leva i hela landet och skapa regionförstoring.

Gamechangern blev WSP-rapporten om reseavdraget som Svensk Kollektivtrafik och övriga Partnersamverkan var referensgrupp för. Rapporten som presenterades på DN-debatt visade att dagens reseavdrag minskar kollektivtrafikresandet, ökar klimatutsläppen, är utsatt för mycket omfattande fusk och framförallt görs av högavlönade män i storstadsregionernas utkanter. Såväl statliga utredningar som dagstidningar hänvisar till rapporten många år efter att den skrevs.

Mer information: Lars Sandberg